Úvod > DPH > MOSS > Čoho sa netýka MOSS do 30.06.2021

Čoho sa netýka MOSS do 30.06.2021

Čoho sa netýka MOSS do 30.06.2021

 

Osobitná úprava dane MOSS sa do 30.06.2021 netýka:

1. poskytovania iných služieb ako je poskytovanie telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb, zákazníkom – nezdaniteľným osobám v členských štátoch EÚ, kde poskytovateľ nie je usadený

2. predaja tovaru prostredníctvom využitia elektronického komunikačného rozhrania, ako je elektronické trhovisko, elektronická platforma, elektronický portál alebo podobný elektronický prostriedok

3. predaja tovaru na diaľku - tzv. “zásielkový predaj“ alebo “on-line predaj“ alebo “internetový predaj“ tovaru z jedného členského štátu do iného členského štátu odberateľovi, ktorí nie je k DPH identifikovaný, a v ktorom dodávateľ nie je usadený

 

FAQ

 

Otázka č. 1 – MOSS v období do 30.06.2021

Prevádzkujem internetový predaj CD-ROM, diskiet, CD, DVD, videokaziet, audiokaziet, ako aj poskytujem telefonické asistenčné služby, poradné a konzultačné služby. Moji zákazníci sú aj občania z Moravy, Poľska, Maďarska a Rakúska, preto uvažujem o registrácii k MOSS-u do konca marca 2021, aby som sa vyhol registrácii v každom členskom štáte mojich zákazníkov. Je to možné?

Odpoveď

Nie, keďže predaj tovaru a ani telefonické asistenčné služby, poradné a konzultačné služby nie sú elektronicky dodávané služby podľa § 16 ods.17 zákona o DPH. Dodávateľ sa nemôže registrovať na využívanie osobitnej úpravy MOSS, ale musí používať bežný daňový  režim. Až po 01.04.2021 bude mať možnosť zaregistrovať sa k osobitnej úprave dane – One Stop Shop (OSS), ktorá mu umožní vyhnúť sa registrácii v každom jednotlivom členskom štáte zákazníkov a podať jedno spoločné daňové priznanie, v ktorom uvedie hodnotu dodaného tovaru a poskytnutých služieb v členení podľa členských štátov zákazníkov, ako aj uskutočniť jednu platbu DPH splatnej v prípade takéhoto predaja tovaru a takýchto poskytnutých služieb.

Poznámka: Napriek tomu, že sa subjekt zaregistruje po 01.04.2021 k uplatňovaniu OSS, tá sa bude vzťahovať na dodávky tovaru a poskytnutie služieb až po 01.07.20021.