Úvod > DPH > MOSS > Telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby, tzv. digitálny služby - všeobecne

Telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby, tzv. digitálny služby - všeobecne

FAQ
 
Otázka č. 1 – Registrácia k MOSS-u pri poskytovaní softwaru občanom v členských štátoch
Som platiteľ DPH,  registrovaný podľa § 4 zákona o DPH. Zaoberám sa tvorbou softwaru, jeho up-gradom, tvorbou počítačových hier, tvorbou špecifických aplikácií pre smartfóny a poskytujem a spravujem webové stránky. Tieto produkty predávam a služby poskytujem  tzv. “on-line“, čo znamená, že zákazník si stiahne software, aplikáciu pre smartfón a hru  z mojej internetovej stránky a web-hosting poskytujem a spravujem z môjho servera. Keďže moji zákazníci sú aj občania s Maďarska, Rakúska a Česka, musím sa od 01.01.2019 registrovať v Maďarsku, Rakúsku a v Českej republike?
Odpoveď
Ak platiteľ poskytuje elektronicky dodávané služby podľa § 16 ods. 19 zákona o DPH a pri určení miesta dodania služby postupuje podľa § 16 ods. 14 písm. a) zákona o DPH, nemusí sa registrovať  zvlášť v každom členskom štáte spotreby týchto služieb, ale môže využiť osobitnú úpravu MOSS, ktorá mu umožní len jednou registráciou v jednom členskom štáte sa zaregistrovať pre všetky členské štáty spotreby.

Otázka č. 2 – Predaj tovaru cez internet nie sú digitálne služby
Sme sro-čka, platca DPH (registrácia podľa § 4 zákona o DPH). Prevádzkujeme internetový predaj CD-ROM, diskiet, CD, DVD, videokaziet, audiokaziet, a poskytujeme telefonické asistenčné služby, poradné a konzultačné služby, servis a opravu počítačov u zákazníka, reklamné služby, predávame lístky na kultúrne, umelecké, športové, zábavné alebo podobné podujatia. Naši zákazníci sú aj občania z Moravy, Poľska, Maďarska, Rumunska a Rakúska, preto uvažujeme o registrácii k MOSSu, aby sme sa vyhli registrácii v každom členskom štáte našich zákazníkov (nespĺňame podmienku pre určenie miesta dodania služby podľa § 16 ods. 14 písm. b) zákona o DPH). Je to možné?
Odpoveď
Keďže platiteľ neposkytuje elektronicky dodávané služby podľa § 16 ods.19 zákona o DPH, pretože predaj tovaru nie je vôbec služba a ostatné služby poskytované tzv. “offline“, ako je sprostredkovanie predaja lístkov,  opravy PC u zákazníka fyzicky a komunikácia so zákazníkom telefonicky alebo e-mailom alebo cez chat, nie sú svojou povahou služby elektronicky dodávané, a z tohto dôvodu platiteľ sa nemôže registrovať na využívanie  osobitnej úpravy MOSS, ale musí používať bežný daňový  režim.