Úvod > DPH > MOSS > Výhody používania osobitnej úpravy MOSS

Výhody používania osobitnej úpravy MOSS

Ak sa miesto dodania digitálnych služieb určí podľa § 16 ods. 14 písm. a) zákona o DPH, osobitná úprava MOSS  umožní vyhnúť sa viacnásobnej registrácii v každom členskom štáte spotreby (v členskom štáte zákazníka) a tým povinnosť priznať a uhradiť daň, ktorá prislúcha členskému štátu spotreby, sa splní prostredníctvom jedného daňového priznania podaného cez portál členského štátu identifikácie.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Výhody registrácie k MOSS-u pri digitálnych službách
Som platiteľ DPH,  registrovaný podľa § 4. Zaoberám sa tvorbou softwaru, jeho up-gradom, tvorbou počítačových hier, tvorbou špecifických aplikácií pre smartfóny a poskytujem a spravujem webové stránky. Tieto produkty predávam a služby poskytujem  tzv. “on-line“, čo znamená, že zákazník si stiahne software, aplikáciu pre smartfón a hru  z mojej internetovej stránky a web-hosting poskytujem a spravujem z môjho servera. Keďže moji zákazníci sú aj občania s Maďarska, Rakúska, Česka a Poľska. Akú výhodu získam, ak sa zaregistrujem k MOSS-u?
Odpoveď
Ak platiteľ poskytuje elektronicky dodávané služby podľa § 16 ods. 19 zákona o DPH a pri určení miesta dodania služby postupuje podľa § 16 ods. 14 písm. a) zákona o DPH , nemusí sa registrovať  zvlášť v každom členskom štáte spotreby týchto služieb – v Maďarsku, Rakúsku, Česku a Poľsku, ale môže využiť osobitnú úpravu MOSS, ktorá mu umožní len jednou registráciou v jednom členskom štáte sa zaregistrovať pre všetky členské štáty spotreby, čo znamená, že podá len jednu registráciu namiesto štyroch registrácií, nemusí sa učiť maďarsky, nemecky, česky a poľsky, nemusí študovať príslušné daňové zákony týchto štátov, nemusí platiť za služby „navyše“ (subjektom, ktorí ovládajú jazyk a proces registrácie, podávania daňových priznaní a vedenia účtovnej evidencie v týchto členských štátoch), podáva len jedno spoločné daňové priznanie, v ktorom uvedie hodnotu dodávaných služieb do Maďarska, Rakúska, Česka a Poľska, a výslednú celkovú daň zaplatí jednou sumou.