Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Ročné zúčtovanie > Termín na požiadanie o vykonanie ročného zúčtovania

Termín na požiadanie o vykonanie ročného zúčtovania

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2021 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (§ 5) a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods. 7 (príjmy, z ktorých bola daň vybraná zrážkou sa rozhodol zahrnúť do úhrnu príjmov a z nich zrazenú daň považovať ako preddavok na daň) môže najneskôr do 15. februára 20212písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania (RZD) z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, posledného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus.

 
FAQ

Otázka č. 1 -  Termín na podanie žiadosti
Do kedy musia zamestnanci požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní za rok 2020? Čo v prípade, že tento termín nestihnú?
Odpoveď
Zamestnanec, ktorý poberal v roku 2021 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie preddavkov na daň do 15. februára 2022. Ak o  RZD nepožiada, má povinnosť podať daňové priznanie typu A v termíne do 31.3.2022.

Otázka č. 2  – Evidencia na úrade práce a zamestnanie len časť roka
Časť roka som bola zamestnaná a časť roka evidovaná na úrade práce. Čo mám robiť?
Odpoveď
Ak ste v roku 2021 poberali zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (od zamestnávateľa), môžete ho do 15. februára 2022 požiadať o ročné zúčtovanie za rok 2021. Ak ste poberali aj príjmy z ÚP (podpora v nezamestnanosti), tieto sú v zmysle § 9 ods.2 písm. b) zákona o dani z príjmov od dane oslobodené a neuvádzajú sa do ročného zúčtovania.