Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Ročné zúčtovanie > Lehota na vykonanie ročného zúčtovania

Lehota na vykonanie ročného zúčtovania

Ročné zúčtovanie a výpočet dane za rok 2023 vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do 31. marca, a v r. 2024, je to v lehote do 2. apríla 2024, keďže koniec lehoty pripadá na dni pracovného voľna  - veľkonočné sviatky. 

FAQ

Otázka č. 1 – Vykonanie ročného zúčtovania
Zamestnanec požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Dokedy mu zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovania a doručí doklad o jeho vykonaní?
Odpoveď
Zamestnávateľ je povinný vykonať ročné zúčtovanie za rok 2023 v termíne do 2.4.2024 a doklad o jeho vykonaní do 30.04.2024.
 
Otázka č. 2 - Zamestnanec nedoložil zamestnávateľovi všetky doklady
Zamestnanec v stanovenej lehote podal žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania, kde vyznačil uplatnenie daňového bonusu. Rodný list dieťaťa predložil až 10.03.2024. Dokedy zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie?
Odpoveď
Ak zamestnanec nepredložil v stanovenej lehote do 15.02.2024 všetky potrebné doklady, zamestnávateľ pri vykonaní ročného zúčtovania neprihliadne na uplatnenie daňového bonusu. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie v štandardnej lehote do 2.4.2024.
 
Otázka č. 3 - Predĺženie lehoty na vykonanie ročného zúčtovania
Je možné predĺžiť lehotu na vykonanie ročného zúčtovania?
Odpoveď
Nie. Zákon o dani z príjmov neupravuje možnosť predĺženia lehoty na vykonanie ročného zúčtovania, tak ako je to napr. pri podaní daňového priznania. Zamestnávateľ je povinný vykonať ročné zúčtovanie, ak ho o to požiadal zamestnanec a predložil všetky doklady, v lehote do 2.4.2024 bez možnosti predĺžiť túto lehotu.