Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Daňové priznanie > Výhodnosť podať daňové priznanie

Výhodnosť podať daňové priznanie

Ak úhrn zdaniteľných príjmov zamestnanca za rok 2023 neprekročil 2 461,41 eura, nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie. Toto priznanie však môže podať dobrovoľne. V priznaní si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v plnej sume 4 922,82 eura a vyčísli preplatok na dani, ktorým sú preddavky na daň zrazené zamestnávateľom v priebehu zdaňovacieho obdobia.
 
 
FAQ

Otázka  – Dobrovoľné podanie priznania
V roku 2023 som mal podľa potvrdenia od zamestnávateľa príjem 1 606,33 eur a od júla 2023 som na úrade práce. Budem mať povinnosť podávať daňové priznanie za rok 2023?
Odpoveď
Vo Vami uvedenom prípade, ak úhrn príjmov zo závislej činnosti za rok 2023 bude nižší ako 2 461,41 eura, nemáte povinnosť podať daňové priznanie. Priznanie (typ A) však môžete podať dobrovoľne v prípade, že Vám z tohto príjmu boli zrazené preddavky na daň, ktoré správca dane vráti ako preplatok na dani. Žiadosť o vrátenie preplatku je súčasťou priznania. Povinnou prílohou je Potvrdenie zamestnávateľa o ním za rok 2023 skutočne vyplatených príjmoch.