Možnosť podať daňové priznanie

Ak úhrn zdaniteľných príjmov zamestnanca za rok 2019  neprekročil 1 968,68 eura, nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie. Toto priznanie však môže podať dobrovoľne. V priznaní si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v plnej sume 3 937,35 eura a vyčísli preplatok na dani, ktorým sú preddavky na daň zrazené zamestnávateľom v priebehu zdaňovacieho obdobia.
 

FAQ

Otázka  – Dobrovoľné podanie priznania
V roku 2019 som mal podľa potvrdenia od zamestnávateľa  príjem 1606,33 eura a od júla 2019 som na úrade práce. Budem mať povinnosť podávať daňové priznanie za rok 2019, ak do konca roka 2019 budem evidovaný na úrade práce?
Odpoveď
Vo Vami uvedenom prípade ak úhrn príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 bude  nižší ako 1 968,68 eura, nemáte povinnosť podať daňové priznanie. Priznanie (typ A) však môžete podať dobrovoľne v prípade, že Vám z tohto príjmu boli zrazené preddavky na daň, ktoré správca dane vráti ako preplatok na dani. Žiadosť o vrátenie preplatku je súčasťou priznania. Povinnou prílohou je Potvrdenie zamestnávateľa o ním za rok 2019 skutočne vyplatených príjmoch.