Úvod > DPH > Dodanie tovaru do/zo zahraničia > Dodanie tovaru z tuzemska do iného ČŠ > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 1 - Premiestnenie tovaru na účel zásielkového predaja
Slovenský platiteľ dane zasiela tovar súkromným osobám do Českej republiky  a je v  Českej republike   registrovaný pre DPH z dôvodu, že dosiahol limit pre zásielkový predaj určený v tomto členskom štáte. Považuje sa premiestnenie tovaru z tuzemska do Českej republiky za účelom dodania tovaru formou zásielkového predaja s miestom dodania v Českej republike za dodanie tovaru za protihodnotu a vykazuje platiteľ dane  premiestnenie tovaru z tuzemska do Českej republiky v daňovom priznaní a v súhrnnom výkaze?
Odpoveď
Slovenský platiteľ dane nemusí vyhotoviť faktúru z premiestnenia tovaru do Českej republiky a nie je povinný toto premiestnenie uviesť v daňovom priznaní a ani v súhrnnom výkaze podanom v tuzemsku, pretože premiestnenie tovaru na účel zásielkového predaja sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu.