Úvod > DPH > Miesto dodania služieb > Určenie miesta dodania služieb podľa § 16 > Prenájom dopravného prostriedku (§ 16 ods. 2 zákona o DPH)

Prenájom dopravného prostriedku (§ 16 ods. 2 zákona o DPH)