Odpis TZ na HM obstraného formou finančného prenájmu

Otázka

Technické zhodnotenie hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu bolo vykonané a odpisované ako iný majetok podľa § 22 ods. 6 písm. f) ZDP v roku 2014 podľa znenia ZDP platného do 31.12.2014. Ako môže daňovník odpisovať toto technické zhodnotenie od 1.1.2015?

Odpoveď

Vzhľadom na skutočnosť, že všetky úpravy týkajúce sa odpisovania hmotného majetku sa vzťahujú aj na majetok zaradený do užívania do 31.12.2014, technické zhodnotenie hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu vykonané a odpisované do 31.12.2014 bude od 1.1.2015 súčasťou vstupnej ceny hmotného majetku a z takto zvýšenej vstupnej ceny sa bude počítať ročný odpis.