Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Doklady ORP/VRP > Vzorový pokladničný doklad

Vzorový pokladničný doklad

Otázka č. 1 - vzorový pokladničný doklad
Je podnikateľ povinný pri používaní pokladnice e-kasa klient mať vystavený vzorový pokladničný doklad?
Odpoveď
Podnikateľ nemá povinnosť na predajnom mieste, v rámci ktorého používa pokladnicu e-kasa klient zverejňovať vzorový pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient.

Informácia zverejnená na portáli FR SR:  https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/ERP_VRP/2020/2020.08.07_6_ORP_2020_IM.pdf