Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Služba na účely zákona o ERP > Vybrané služby nepodliehajúce povinnosti evidencie tržieb v pokladnici e-kasa klient

Vybrané služby nepodliehajúce povinnosti evidencie tržieb v pokladnici e-kasa klient

Otázka č. 1 - ďalšie vybrané služby, pri poskytovaní ktorých nevzniká povinnosť používať pokladnicu e-kasu klient
Vzniká pri nasledovných činnostiach povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient:
• upratovacie práce,
• administratívne činnosti,
• vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
• poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb,
• odťahovacia služba motorových vozidiel,
• nákladná cestná doprava,
• stavebné činnosti,  medzi ktoré patria, napr. zemné práce, murárske a omietkarské práce, maľovanie, elektroinštalačné práce, pokrývačské práce  a podobne?
Odpoveď
Nakoľko vyššie uvedené služby nie sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP, povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient nevzniká.

 

Otázka  č. 2 - ďalšie vybrané služby, pri poskytovaní ktorých nevzniká povinnosť používať pokladnicu e-kasu klient
Som kuriér, a vykonávam len donášku mnou nepripraveného jedla, ktoré si zákazník vyberá cez webovú aplikáciu (napr. Bistro.sk), a prostredníctvom nej aj vykoná úhradu platobnou kartou vopred, cez platobnú bránu, ktorá je súčasťou aplikácie alebo pri donáške v hotovosti alebo iným platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť. Som povinný evidovať túto poskytnutú službu prostredníctvom pokladnice e-kasa klient?
Odpoveď
Pri donáška jedla podnikateľom, ktorý jedlo nepripravuje (je len sprostredkovateľom), ide o službu zaradenú podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností  do kódu 53.20 Ostatné poštové služby a služby kuriérov. Daná služba nie je uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP, a preto podnikateľ pri donáške jedla, ktoré nepripravil, nie je povinný platbu prijatú v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami, ktoré nahrádzajú hotovosť evidovať prostredníctvom pokladnice e-kasa klient.