Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Služba na účely zákona o ERP > Služby podliehajúce povinnosti evidencie tržieb v pokladnici e-kasa klient - cestovné kancelárie, cestovné agentúry

Služby podliehajúce povinnosti evidencie tržieb v pokladnici e-kasa klient - cestovné kancelárie, cestovné agentúry

Otázka č. 1 - prijatie hotovosti za zájazd - cestovná kancelária  
Cestovná kancelária (ďalej len „CK“) predá dňa 02.05. svoj vlastný zájazd (ktorý sa uskutoční fyzicky v dňoch 22. 7. – 30.07.  v Grécku), pričom klient jej zaplatí za zájazd cenu 700 eur:
a) v hotovosti,
b) platobnou kartou,
c) darčekovou poukážkou.
Odpoveď
Ide o platbu za vlastný zájazd, daná platba je tržbou (tržbou je aj preddavok). CK je povinná danú tržbu evidovať v pokladnici e-kasa klient pri všetkých troch formách platby.

 

Otázka č. 2 - prijatie hotovosti za zájazd - cestovná agentúra  
Cestovná agentúra (ďalej len „CA“) na základe zmluvy o sprostredkovaní alebo inej obdobnej zmluvy predá v mene a na účet inej CK zájazd, ktorý klient zaplatí v hotovosti. Má CA prijatú tržbu evidovať v pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď
Medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici e-kasa klient patrí aj Činnosti cestovných agentúr - kód 79.11 a Činnosti cestovných kancelárií - kód 79.12. Podľa stanoviska Štatistického úradu SR do kódu 79.11 a 79.12 je zaradený aj predaj zájazdov vykonávaný na základe sprostredkovateľskej alebo mandátnej zmluvy (uzatvorenej medzi CK a CA alebo medzi dvoma CK). Z uvedeného vyplýva, že CA je povinná prijatú tržbu v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť evidovať v pokladnici e-kasa klient.