Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Služba na účely zákona o ERP > Vybrané služby nepodliehajúce pokladnici e-kasa klient

Vybrané služby nepodliehajúce pokladnici e-kasa klient

Otázka č. 1 - ďalšie vybrané služby, pri poskytovaní ktorých nevzniká povinnosť používať pokladnicu e-kasu klient
Vzniká pri nasledovných činnostiach povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient:
• upratovacie práce,
• administratívne činnosti,
• vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
• poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb,
• odťahovacia služba motorových vozidiel,
• nákladná cestná doprava,
• stavebné činnosti,  medzi ktoré patria, napr. zemné práce, murárske a omietkarské práce, maľovanie, elektroinštalačné práce, pokrývačské práce  a podobne?
Odpoveď
Nakoľko vyššie uvedené služby nie sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP, povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient nevzniká.