Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Služba na účely zákona o ERP > Vybrané služby nepodliehajúce pokladnici e-kasa klient

Vybrané služby nepodliehajúce pokladnici e-kasa klient

FAQ

Otázka č. 1 - prenájom nehnuteľností 
Vzniká povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient (ďalej len "PEKK") pri prenájme nehnuteľností?
Odpoveď
Ak v živnostenskom oprávnení je uvedený predmet činnosti prenájom nehnuteľností, ide o službu podľa ŠKEČ zatriedenú pod kódom 68.20, ktorý vzhľadom na to, že nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona o ERP, tržby prijaté v hotovosti  nepodliehajú povinnosti evidencie v PEKK.  

Otázka č. 2 - ďalšie vybrané služby, pri poskytovaní ktorých nevzniká povinnosť používať PEKK
Vzniká pri nasledovných činnostiach povinnosť používať PEKK:
• upratovacie práce,
• administratívne činnosti,
• vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
• poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb,
• odťahovacia služba motorových vozidiel,
• nákladná cestná doprava,
• stavebné činnosti,  medzi ktoré patria, napr. zemné práce, murárske a omietkarské práce, maľovanie, elektroinštalačné práce, pokrývačské práce  a podobne.
Odpoveď
Nakoľko vyššie uvedené služby nie sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP, povinnosť používať PEKK nevzniká.