Podávanie tlačív

  • Prehľady

    Zamestnávateľ - platiteľ dane, ktorý vypláca zdaniteľné príjmy zo závislej činno...
  • Hlásenie

    Zamestnávateľ – platiteľ dane, ktorý vypláca zdaniteľné príjmy zo ZČ, je povinný...