Podávanie tlačív

  • Podávanie Prehľadov a Hlásenia

    Tlačivá vymedzené v ustanovení § 39 ods.9 zákona o dani z príjmov sa prekladajú ...
  • Prehľady

    Zamestnávateľ - platiteľ dane, ktorý vypláca zdaniteľné príjmy zo závislej činno...
  • Hlásenie

    Zamestnávateľ – platiteľ dane, ktorý vypláca zdaniteľné príjmy zo ZČ je povinný ...