Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Povinnosti zamestnávateľa voči správcovi dane

Povinnosti zamestnávateľa voči správcovi dane