Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Služba na účely zákona o ERP > Služby podliehajúce pokladnici e-kasa klient - lekári

Služby podliehajúce pokladnici e-kasa klient - lekári

Otázka č. 1 - povinnosť používania pokladnice e-kasa klient
Je povinný lekár evidovať prijaté tržby v hotovosti za poskytnutú zdravotnú službu v pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď
Zdravotná starostlivosť je uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP, preto táto služba podlieha povinnosti používania pokladnice e-kasa klient. To znamená, že lekár je povinný bez zbytočného odkladu evidovať prijatú tržbu v hotovosti v pokladnici e-kasa klient a odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad s uvedenými náležitosťami podľa zákona o ERP.

 

Otázka č. 2 – prijatie platby bezhotovostne
Je lekár povinný používať pokladnicu e-kasa klient, pokiaľ neprijíma platby v hotovosti?
Odpoveď
Lekár sa môže rozhodnúť ako formou bude prijímať tržby. To znamená, že sa môže rozhodnúť tak pre prijímanie tržby v hotovosti alebo bezhotovostne (prevodom na účet alebo poštovou poukážkou). Ak lekár prijíma tržby bezhotovostne, povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient mu nevzniká, avšak skutočnosť, že používa pokladnicu e-kasa klient nevylučuje možnosť prijímania tržby aj bezhotovostne (napr. poštovou poukážkou).

 

Otázka č. 3 – lekár vykoná službu bez prijatia tržby (pacient nezaplatí)
Má povinnosť lekár vyhotoviť pokladničný doklad z pokladnice e-kasa klient, ak ošetrí pacienta, ktorý mu však nezaplatí?
Odpoveď
Ak lekár tržbu neprevezme, nemá dôvod (povinnosť) vyhotoviť pokladničný doklad z pokladnice e-kasa klient.

 

Otázka č. 4 – postup pri prijatí platby v hotovosti a bezhotovostne
Lekár poskytol službu - výkon preventívnej prehliadky dňa 1.7., za ktorú požaduje úhradu od pacienta. Aký je postup pri úhrade v hotovosti a pri úhrade bezhotovostne?
Odpoveď
Pri úhrade v hotovosti – tržbu v hotovosti zaeviduje dňa 1.7. v pokladnici e-kasa klient, pričom už žiadny iný účtovný doklad nevystavuje.
Pri úhrade bezhotovostne – dňa 1.7. vystaví účtovný doklad, napr. faktúru s náležitosťami zákona o účtovníctve. Ak úhradu požaduje uhradiť poštovou poukážkou, odovzdá pacientovi poštovú poukážku aj s účtovným dokladom – faktúrou.