Úvod > DPH > Súhrnný výkaz > Zmena obdobia u platiteľa

Zmena obdobia u platiteľa

Otázka č.1  – SZČO porušil podmienky pre štvrťročné podávanie súhrnného výkazu
SZČO – murár je platiteľ dane. Podáva súhrnný výkaz štvrťročne. V decembri 2023 posudzuje obdobie pre podanie súhrnného výkazu za IV. štvrťrok 2023. Hodnota dodaných tovarov v príslušnom IV. kalendárnom štvrťroku dosiahla výšku 56 000 eur (október 2023 - 40 000 eur, november 2023 - 16 000 eur). Hodnoty dodaných tovarov v predchádzajúcich kalendárnych štvrťrokoch dosiahli výšku:
III. štvrťrok 2023................. 43 000 eur
II. štvrťrok 2023 ................. 49 000 eur
I. štvrťrok 2023 ....................28 000 eur
IV. štvrťrok 2022 ................. 20 000 eur.
Odpoveď
Platiteľ nesplnil  podmienku vyplývajúcu z § 80 ods. 2 zákona o DPH. Prekročil hodnotu dodaných tovarov 50 000 eur za príslušný kalendárny štvrťrok v mesiaci november 2023. Je povinný podať súhrnný výkaz mesačne za jednotlivé mesiace IV. štvrťroku, t.j. za mesiac október 2023 podá súhrnný výkaz do 27.12.2023, za mesiac november 2023 podá súhrnný výkaz do 27.12.2023, za mesiac december 2023 podá súhrnný výkaz do 25.1.2024.

Otázka č. 2 – Kedy platiteľ dane môže podávať znova štvrťročne súhrnný výkaz
Platiteľ dane dodal v marci 2024 tovar do iného členského štátu v hodnote 52 000 eur, čím prekročil limit 50 000 eur za kalendárny štvrťrok v zmysle zákona o DPH. Je povinný podávať počnúc mesiacom január, február a marec súhrnný výkaz mesačne. Odkedy bude môcť znova prejsť na podávanie súhrnných výkazov štvrťročne?
Odpoveď
Opätovne podať súhrnný výkaz za štvrťrok bude platiteľ dane môcť najskôr až za II. štvrťrok 2025, za podmienky, ak hodnota dodaných tovarov do iného členského štátu nepresiahne v tomto kalendárnom štvrťroku a v každom zo štyroch predchádzajúcich kalendárnych štvrťrokov  (II.Q.2024, III.Q.2024, IV.Q.2024, I.Q.2025) hodnotu 50 000 eur.

Otázka č. 3 – Platiteľ dobrovoľne zmení obdobie na podávanie súhrnného výkazu zo štvrťročného na mesačné obdobie
Podnikateľ, platiteľ dane, podáva súhrnné výkazy za obdobie štvrťroka. Môže prejsť na podávanie za mesačné obdobie? Je potrebné to oznámiť správcovi dane?
Odpoveď
Platiteľ dane môže dobrovoľne zmeniť obdobie v podávaní súhrnného výkazu zo štvrťročného na mesačné, avšak zmena môže nastať iba k prvému dňu kalendárneho štvrťroka. Zmenu obdobia, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz, platiteľ dane nie je povinný oznámiť správcovi dane.