Úvod > Elektronická registračná pokladnica (ERP) a virtuálna registračná pokladnica (VRP) > Doklady ERP/VRP > Pokladničný doklad z ERP/VRP pri úhrade faktúry alebo jej časti

Pokladničný doklad z ERP/VRP pri úhrade faktúry alebo jej časti


Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v ERP/VRP odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad, okrem kópie pokladničného dokladu ihneď po jeho vytlačení v ERP/VRP, aj pri úhrade faktúry alebo jej časti v hotovosti.
 
FAQ

Otázka č. 1 – Pokladničný doklad z VRP pri úhrade faktúry
Pri predaji tovaru je vystavená faktúra, ktorá je uhradená klientom v hotovosti. Aké náležitosti musí mať pokladničný doklad z VRP v takomto prípade?
Odpoveď
Ak odberateľ uhradí faktúru v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, predávajúci podnikateľ je povinný prijatú hotovosť zaevidovať vo VRP. Podnikateľ vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad, ktorý  obsahuje tieto údaje:
•    daňový kód VRP,
•    daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
•    identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
•    ochranný znak,
•    poradové číslo od poslednej dennej uzávierky,
•    dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
•    obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
•    zaokrúhlenie ceny,
•    celkovú sumu platenej ceny,
•    ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu,
•    identifikačný kód,
•    QR kód.

Otázka č. 2 – Pokladničný doklad z ERP pri úhrade faktúry
Pri predaji tovaru je vystavená faktúra, ktorá je uhradená klientom v hotovosti. Aké náležitosti musí mať pokladničný doklad z ERP v takomto prípade?
Odpoveď
Ak odberateľ uhradí faktúru v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, predávajúci podnikateľ je povinný prijatú hotovosť zaevidovať v ERP. Podnikateľ vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad, ktorý  obsahuje tieto údaje:
•    daňový kód ERP,
•    daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
•    identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
•    ochranný znak,
•    poradové číslo od poslednej dennej uzávierky,
•    dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
•    obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
•    zaokrúhlenie ceny,
•    celkovú sumu platenej ceny,
•    ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu.