Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Služba na účely zákona o ERP > Služby podliehajúce pokladnici e-kasa klient - cestovné kancelárie, cestovné agentúry

Služby podliehajúce pokladnici e-kasa klient - cestovné kancelárie, cestovné agentúry

Príklad č. 1 - prijatie hotovosti za vlastný zájazd - cestovná kancelária  
Cestovná kancelária (ďalej len „CK“) predá dňa 02.04. svoj vlastný zájazd (ktorý sa uskutoční fyzicky v dňoch 22. 6. – 30.06.  v Grécku), pričom klient jej zaplatí za zájazd cenu 400 eur:
a) v hotovosti,
b) platobnou kartou,
c) darčekovou poukážkou.
Odpoveď
Ide o platbu za vlastný zájazd, daná platba je tržbou (tržbou je aj preddavok). CK je povinná danú tržbu evidovať v pokladnici e-kasa klient pri všetkých troch formách platby.