Sadzba dane

FAQ
 
Otázka č. 1 – Likvidácia, ktorá začala v roku 2014
Spoločnosť Gama s.r.o. vstúpila do likvidácie 15.5.2014. Likvidácia spoločnosti sa skončila 17.7.2016. Akú sadzbu dane má uplatniť daňovník v daňovom priznaní, ktoré je povinný podať za zdaňovacie obdobie pred vstupom a počas likvidácie?
Odpoveď
Na zdaňovacie obdobie od 1.1.2014 do 14.5.2014 ako aj na zdaňovacie obdobie od 15.5.2014 do 17.7.2016 sa uplatní sadzba dane vo výške 22%.
 
Otázka č. 2 - Likvidácia, ktorá začala v roku 2015
Spoločnosť Omega s.r.o. vstúpila do likvidácie 16.6.2015. Likvidácia sa skončila 23.8.2017. Akú sadzbu dane má uplatniť daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie počas likvidácie?
Odpoveď
Za zdaňovacie obdobie od 16.6.2015 do 23.8.2017 sa uplatní sadzba dane z príjmov právnickej osoby vo výške 22%.
 
Otázka č. 3 - Likvidácia, ktorá začala v roku 2021
Spoločnosť Alfa s.r.o. vstúpila do likvidácie 17.7.2021. Likvidácia sa skončila 19.10.2022. Akú sadzbu dane má uplatniť daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie počas likvidácie?
Odpoveď
Za zdaňovacie obdobie od 17.7.2021 do 19.10.2022 sa uplatní sadzba dane z príjmov právnickej osoby vo výške 21%.