Sadzba dane

FAQ
 
Otázka č. 1 - Likvidácia, ktorá začala v roku 2021
Spoločnosť Alfa s.r.o. vstúpila do likvidácie 17.7.2021. Likvidácia sa skončila 19.10.2023. Akú sadzbu dane má uplatniť daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie počas likvidácie?
Odpoveď
Za zdaňovacie obdobie od 17.7.2021 do 19.10.2023 sa uplatní sadzba dane z príjmov právnickej osoby vo výške 21%.