Platenie preddavkov

Podľa § 42 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov ak správca dane neurčí platenie preddavkov na daň inak, daňovník v likvidácii alebo v konkurze v zdaňovacom období podľa § 41 ods. 4 a 6 preddavky neplatí.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Platenie preddavkov počas likvidácie
Spoločnosť Alfa s.r.o. vstúpila do likvidácie dňa 13.4.2023. V daňovom priznaní za  zdaňovacie obdobie do 12.4.2023 vykázala daň vo výške 18000 eur. V akej výške a v akých termínoch platí daňovník preddavky na daň v zdaňovacom období od 13.4.2023?
Odpoveď
Preddavky na daň v predmetnom zdaňovacom období spoločnosť v likvidácii neplatí.