Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie > Registrácia daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie

Registrácia daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie

Daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie sa vo všeobecnosti nemusí registrovať na daňovom úrade v prípade,  ak nemá povolenie alebo oprávnenie na podnikanie a ak mu nevznikla povinnosť podľa zákona o dani z príjmov zrážať daň alebo  preddavky na daň,  alebo daň vyberať, teda ak je v postavení platiteľa dane (§52zzi ods.5 zákona o dani z príjmov).
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Registrácia nadácie, ktorá dosiahla len príjmy z darov a z podielu zaplatenej dane 
Sme nadácia, pričom našim jediným príjmom sú dary a príjem z podielu zaplatenej dane (2%). Musíme sa registrovať na daňovom úrade?
Odpoveď
Povinnosť registrácie má taká právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie alebo jej vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať. To znamená, že ak daňovník nemá povolenie na podnikanie a nevznikla mu povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať, nie je povinný sa registrovať na daňovom úrade. 
 
Otázka č. 2 – Registrácia občianskeho združenia a príjmy z prenájmu a predaja majetku
Sme občianske združenie, ktoré okrem príjmov zo svojho základného poslania dosiahlo aj príjmy z predaja a prenájmu svojho majetku. Musíme sa registrovať na daňovom úrade?
Odpoveď
Povinnosť registrácie má taká právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie alebo jej vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať. To znamená, že ak daňovník nevykonáva žiadnu činnosť na základe uvedeného oprávnenia alebo povolenia na podnikanie a nevznikla mu povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať, nie je povinný sa registrovať na daňovom úrade.  Ani v danom prípade sa občianske združenie nemá povinnosť registrovať pokiaľ príjmy z prenájmu a predaja majetku nevykonáva na základe živnostenského oprávnenia. Občianskemu združeniu tiež vzniká povinnosť podať daňové priznanie, pretože dosiahlo príjmy, ktoré sú predmetom dane a súčasne aj zdaniteľnými príjmami.