Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie > Registrácia daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie

Registrácia daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie

Daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie sa vo všeobecnosti nemusí registrovať na daňovom úrade v prípade ak nemá povolenie alebo oprávnenie na podnikanie a ak mu nevznikla povinnosť podľa zákona o dani z príjmov zrážať daň alebo  preddavky na daň alebo daň vyberať ako platiteľovi dane (§49a zákona o dani z príjmov).
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Registrácia nadácie s príjmami z darov
Sme nadácia, pričom našim jediným príjmom sú dary a príjem z podielu zaplatenej dane (2%). Musíme sa registrovať na daňovom úrade?
Odpoveď
Povinnosť registrácie má taká právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie alebo jej vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať. To znamená, že ak daňovník nevykonáva žiadnu činnosť na základe uvedeného oprávnenia alebo povolenia na podnikanie a nevznikla mu povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať, nie je povinný sa registrovať na daňovom úrade.  Dobrovoľná registrácia je však možná.  
 
Otázka č. 2– Registrácia občianskeho združenia a príjmy z prenájmu a predaja majetku
Sme občianske združenie, ktoré okrem príjmov zo svojho základného poslania dosiahlo aj príjmy z predaja a prenájmu svojho majetku. Musíme sa registrovať na daňovom úrade?
Odpoveď
Povinnosť registrácie má taká právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie alebo jej vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať. To znamená, že ak daňovník nevykonáva žiadnu činnosť na základe uvedeného oprávnenia alebo povolenia na podnikanie a nevznikla mu povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať, nie je povinný sa registrovať na daňovom úrade.  Ani v danom prípade sa občianske združenie nemá povinnosť registrovať pokiaľ príjmy z prenájmu a predaja majetku nevykonáva na základe živnostenského oprávnenia. Dobrovoľná registrácia je však možná. Občianskemu združeniu tiež vzniká povinnosť podať daňové priznanie, pretože dosiahlo príjmy, ktoré sú predmetom dane a súčasne aj zdaniteľným príjmom.