Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Výpočet a odvod preddavkov na daň

Výpočet a odvod preddavkov na daň

 • Zdaniteľná mzda

  Zdaniteľnou mzdou je úhrn zdaniteľných príjmov, ktoré boli zúčtované a zamestnan...
 • Výpočet preddavkov na daň

  Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy zaokrúhlenej smerom nadol, zúčtovanej a vyp...
 • Zrazenie preddavkov

  Zamestnávateľ vyberie preddavok zo zdaniteľnej mzdy pri výplate (v hotovosti) al...
 • Odvod preddavkov

  Zamestnávateľ odvedie preddavky na daň znížené o úhrn daňového bonusu najneskôr ...