Odvod preddavkov

Zamestnávateľ odvedie preddavky na daň znížené o úhrn daňového bonusu najneskôr do piatich dní odo dňa výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru.
 

FAQ

Otázka č. 1 - Odvod preddavkov
Ak vyplatíme mzdy napr. 15. júna 2019, dokedy musíme odviesť preddavky na daň?
Odpoveď
Keďže povinnosť odviesť preddavky je do piatich dní od výplaty, zrazené preddavky máte povinnosť odviesť do 20. júna 2019.

Otázka č. 2 - Vyplatenie časti príjmu a odvod preddavkov
Ak vyplatíme mzdy len časti zamestnancov a časť bude vyplatená až v ďaľšom mesiaci, ako odvedieme preddavky?
Odpoveď
V uvedenom prípade odvediete do piatich dní len časť preddavkov prislúchajúcich vyplateným príjmom. Z príjmov, ktoré vyplatíte v ďaľšom mesiaci, odvetiete preddavky do piatich dní od ich vyplatenia.