Odvod preddavkov

Zamestnávateľ odvedie preddavky na daň znížené o úhrn daňového bonusu najneskôr do piatich dní odo dňa výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru.
 

FAQ

Otázka č. 1 - Odvod preddavkov
Ak vyplatíme mzdy napr. 15. júna 2021, dokedy musíme odviesť preddavky na daň?
Odpoveď
Keďže povinnosť odviesť preddavky je do piatich dní od výplaty, zrazené preddavky máte povinnosť odviesť do 21. júna 2021 (20. júna je nedeľa - splatnosť preddavkov sa presúva na nasledujúci pracovný deň).

Otázka č. 2 - Vyplatenie časti príjmu a odvod preddavkov
Ak vyplatíme mzdy len časti zamestnancov a časť bude vyplatená až v ďalšom mesiaci, ako odvedieme preddavky?
Odpoveď
V uvedenom prípade odvediete do piatich dní len časť preddavkov prislúchajúcich vyplateným príjmom. Z príjmov, ktoré vyplatíte v ďalšom mesiaci, odvediete preddavky do piatich dní od ich vyplatenia.