Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Zostatková cena hmotného a nehmotného majetku

Zostatková cena hmotného a nehmotného majetku