Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Platenie dane > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

Otázka č. 1 - Daň vyberaná zrážkou z nepeňažných plnení od "držiteľa" dosiahnutých v roku 2016
Lekár ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti dosiahol vo IV. štvrťroku 2015 nepeňažné plnenia od farmaceutických spoločností v celkovej výške 8 eur. Je povinný z týchto plnení odviesť daň zrážkou?
Odpoveď
Keďže nepeňažné plnenie za IV. štvrťrok 2015 nepresiahlo sumu 10 eur, lekárovi nevzniká povinnosť ani podať správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane, ani zaplatiť daň z týchto nepeňažných plnení.