Úvod > DPH > Cestovné kancelárie > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpočítanie dane z auta, ktoré kúpila cestovná agentúra

Odpočítanie dane z auta, ktoré kúpila cestovná agentúra

Otázka
Cestovná agentúra si kúpila motorové vozidlo s DPH. Toto vozidlo si kúpila pre firmu na služobné účely. Môže si cestovná agentúra pri kúpe motorového vozidlo odpočítať daň?
 
Odpoveď
Platiteľ dane môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na  dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa § 49 ods. 3 a 7 zákona o DPH  (§ 49 ods. 2 zákona o DPH). Princíp odpočítania dane vo väzbe na podnikanie platiteľa dane predpokladá, že daň sa môže odpočítať z plnení (tovarov a služieb) prijatých platiteľom, ak sa bezprostredne viažu na plnenia ním uskutočnené.  Aby  platiteľ dane  mohol uplatniť nárok na odpočítanie dane, musí mať nadobudnutý tovar (motorové vozidlo) priame a bezprostredné spojenie s jeho výstupnými plneniami, ktoré podliehajú zdaneniu, a teda sú dôvodom pre uplatnenie nároku na odpočítanie dane.
Cestovná agentúra si teda môže odpočítať daň z nákupu motorového vozidla, ktoré kúpila pre služobné účely a zaradila ho do svojho majetku, po splnení podmienok stanovených v § 49 – 51 zákona o DPH.