Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Účtovné obdobie > Účtovná jednotky, ktoré nemôžu uplatniť hospodársky rok

Účtovná jednotky, ktoré nemôžu uplatniť hospodársky rok

Účtovné obdobie hospodársky rok nemôžu uplatniť
  • účtovné jednotky verejnej správy (rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obec, vyšší územný celok, verejné vysoké školy, štátne fondy, zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, Fond národného majetku Slovenskej republiky a Pozemkový fond), pretože sú napojené svojim vzťahom na štátny rozpočet, ktorý sa naďalej zostavuje za kalendárny rok,
  • fyzická osoba – podnikateľ uvedená v § 1 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o účtovníctve, pretože zákon o dani z príjmov pre fyzické osoby - podnikateľov ustanovuje zdaňovacie obdobie iba kalendárny rok.