Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Nezdaniteľné časti základu dane