Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Ukončenie pokladnice e-kasa klient > Ukončenie pokladnice e-kasa klient z dôvodu úmrtia FO/zániku PO bez likvidácie

Ukončenie pokladnice e-kasa klient z dôvodu úmrtia FO/zániku PO bez likvidácie

Otázka č. 1 - ukončenie pokladnice e-kasa klient z dôvodu úmrtia FO a zániku podnikateľa, ktorý bol zrušený bez likvidácie
Ako postupuje dedič alebo právny nástupca v prípade úmrtia FO alebo zániku podnikateľa, ktorý bol zrušený bez likvidácie?
Odpoveď:
Pri úmrtí podnikateľa a pri zániku podnikateľa, ktorý bol zrušený bez likvidácie, je dedič alebo právny zástupca povinný ukončiť používanie pokladnice e-kasa klient najneskôr v lehote podľa osobitného predpisu (v lehote do 30 dní). Ukončenie používania pokladnice e-kasa klient dedič alebo právny nástupca oznámi prostredníctvom štruktúrovaného tlačiva "Oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient", ktoré je dostupné na stránke FR SR.