Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Ukončenie pokladnice e-kasa klient > Ukončenie používania pokladnice e-kasa klient

Ukončenie používania pokladnice e-kasa klient

Otázka č. 1 - ukončenie používania pokladnice e-kasa klient
Podnikateľ zavrel prevádzku a nebude ďalej používať pokladnicu e-kasa klient. Ako má postupovať?
Odpoveď:
Podnikateľ je povinný oznámiť ukončenie používania pokladnice e-kasa klient ktorémukoľvek daňovému úradu najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia jej používania. Oznámenie podnikateľ podá na predpísanom tlačive zverejnenom na stránke FS SR  www.financnasprava.sk, v osobnej internetovej zóne, v časti katalóg formulárov, pokladnice e-kasa klient a formulár "Oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient".