Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Ukončenie pokladnice e-kasa klient > Ukončenie pokladnice e-kasa klient z dôvodu prerušenia/ukončenia živnosti

Ukončenie pokladnice e-kasa klient z dôvodu prerušenia/ukončenia živnosti

Otázka č. 1 -  Prerušenie/ukončenie živnosti
Je podnikateľ používajúci pokladnicu e-kasa klient (ORP/VRP) pri prerušení/ukončení živnosti povinný oznámiť ukončenie používania pokladnice e-kasa klient?
Odpoveď
Prerušenie/ukončenie živnosti je dôvodom pre oznámenie ukončenia používania pokladnice e-kasa klient. Podnikateľ, ktorý  preruší/ukončí živnosť je povinný elektronicky cez osobnú internetovú zónu podnikateľa do troch pracovných dní od ukončenia používania pokladnice e-kasa klient oznámiť jej ukončenie daňovému úradu. Ukončenie používania pokladnice e-kasa klient podnikateľ oznámi prostredníctvom štruktúrovaného tlačiva "Oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient", ktoré je dostupné na stránke FR SR, v osobnej internetovej zóne, v časti katalóg formulárov.