Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Ukončenie pokladnice e-kasa klient > Ukončenie pokladnice e-kasa klient v prípade krádeže/straty/odcudzenia

Ukončenie pokladnice e-kasa klient v prípade krádeže/straty/odcudzenia

Otázka č. 1 - ukončenie pokladnice e-kasa klient v prípade krádeže/straty/odcudzenia
Ako postupuje podnikateľ v prípade krádeže on-line registračnej pokladnice?
Odpoveď:
Pri krádeži on-line registračnej pokladnice podnikateľ postupuje spôsobom ako pri ukončení pokladnice e-kasa klient podaním tlačiva "Oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient" zverejneného na FS SR www.financnaspráva.sk, v osobnej internetovej zóne, katalóg formulárov, v časti pokladnice e-kasa klient. Zároveň je podnikateľ povinný zabezpečiť neplatnosť autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice. 

Postup: https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/ERP_VRP/2019/2019.05.30_ekasa.pdf