Úvod > DPH > Sadzba dane > Stanoviská Finančneho riaditeľstva SR > Uplatnenie sadzby dane v prípade predaja ovocnej šťavy „so sebou“

Uplatnenie sadzby dane v prípade predaja ovocnej šťavy „so sebou“

Otázka:
Otázkou platiteľa DPH je, aká sadzba dane sa uplatní pri predaji ovocnej štavy v prípade, ak si zákazník objednané jedlo, v rámci  ktorého by bola aj ovocná šťava (napr. ako ovocné smoothie alebo iná čerstvo pripravená šťava) dal zabaliť a odniesol by si ho z reštaurácie?


Odpoveď:
Z článku 6 ods. 2 Vykonávacieho nariadenia č. 282/2011 z 15.3.2011 vyplýva, že ak si zákazník pripravené alebo nepripravené jedlo alebo nápoje zoberie so sebou a nevyužije podporné služby (napr. akými sú prestretie stola, poskytnutie rád zákazníkovi  a vysvetlení o jedlách a nápojoch nachádzajúcich sa na jedálnom lístku, obsluha zákazníka a odpratanie použitého riadu zo stola po konzumácii jedál a nápojov), tak platiteľ dane použije sadzbu dane vzťahujúcu sa na príslušné dodané tovary, t.j. na dodanie ovocných štiav uvedených v prílohe 7 zákona o DPH uplatní 10 % sadzbu dane.

 

Dátum vydania stanoviska: 09.01.2020