Úvod > DPH > Sadzba dane > Stanoviská Finančneho riaditeľstva SR > Uplatnenie sadzby DPH v prípade dodania darčekového koša alebo debničky

Uplatnenie sadzby DPH v prípade dodania darčekového koša alebo debničky

Otázka:
Platiteľ dane v SR predáva darčekové koše, ktoré obsahujú napríklad 10 položiek tovaru  so sadzbou  20 % a jednu ovocnú šťavu,  podliehajúcu 10% sadzbe dane – kôš sa štandardne účtuje jednou sumou ako výsledný produkt.
Taktiež platiteľ dane predáva debničky plnené potravinami (zeleninou a ovocím) a zloženie potravín je aj s 10 % a aj s 20 % DPH. To znamená, že má vytvorené druhy debničiek naplnených rôznymi potravinami a ku nim je konkrétne stanovená cena. Otázkou je, či je potrebné urobiť rozpis položiek a vyčleniť tam položku s 10 % sadzbou, alebo je možné kôš predať ako celok so sadzbou 20 %?


Odpoveď:
FR SR zastáva názor, že v posudzovaných prípadoch sa uplatní platná sadzba dane pre jednotlivé druhy tovarov nachádzajúce sa v darčekovom koši alebo v debničke.

 

Dátum vydania stanoviska: 27.1.2020