Úvod > DPH > Sadzba dane > Stanoviská Finančneho riaditeľstva SR > Ubytovacie služby a poplatky za parkovanie, psa a pod.

Ubytovacie služby a poplatky za parkovanie, psa a pod.

Otázka:
Daňový subjekt poskytuje ubytovanie v apartmánoch, bungalovoch a v stanovom a karavanovom kempingu. V cenníku ubytovania v apartmánoch a bungalovoch sa uvádza ubytovanie a poplatky za parkovanie a za psa. Pokiaľ ide o ubytovanie v stanovom a karavanovom kempingu, v cenníku sa okrem poplatku za stan alebo karavan, uvádzajú poplatky za parkovanie, psa, elektrickú prípojku (paušálny poplatok), bezpečnostnú schránku a práčovňu. Akej sadzbe dane podliehajú uvedené poplatky?

Odpoveď:
Zníženej sadzbe dane, t.j. 10 % podlieha ubytovanie v apartmáne, v bungalove, v stane a karavane, ako aj elektrická prípojka (aj keď je samostatné účtovaná v stanovom a karavanovom kempe). Ostatné položky, ako parkovanie, poplatok za psa, poplatok za bezpečnostnú schránku a práčovňu podliehajú základnej sadzbe dane, t.j. 20 %.

Dátum vydania stanoviska: 13.3.2019