Úvod > DPH > OSS - Osobitná úprava uplatňovania dane > Dôvod zavedenia osobitnej úpravy dane OSS

Dôvod zavedenia osobitnej úpravy dane OSS

Dôvodom zavedenia osobitnej úpravy dane OSS je rovnaké posudzovanie a postup každého členského štátu EÚ, keďže s účinnosťou od 01.07.2021:

1. sa hodnota dodaného tovaru na diaľku, pri ktorom dodávateľovi vzniká povinnosť zaregistrovať na účely DPH, podávať daňové priznania a platiť daň v každom členskom štáte odberateľa, stanovuje na maximálny limit 10 000 eur, ktorý je kumulatívny pre všetky dodávky do iných členských štátov, t.j. nebude sa už posudzovať limit jednotlivo pre každý členský štát;

2. sa rozšíri okruh osôb, na ktoré sa bude vzťahovať rovnaký režim, ako na dodávateľov tovaru na diaľku, aj keď nedodávajú vlastný tovar, t.j. o prevádzkovateľov elektronického rozhrania, ktorí uľahčujú dodávanie tovaru na diaľku ich dodávateľom;

3. sa rozšíri okruh služieb, pri ktorých poskytovateľ sa nebude musieť zaregistrovať na účely DPH, priznávať (podávať daňové priznania) a platiť daň v každom členskom štáte, kde je miesto dodania služby určené podľa § 16 zákona o DPH iné, ako štát usadenia poskytovateľa;

 

 FAQ

 

Otázka č. 1: Dodávateľ tovaru na diaľku

Vyrábam prírodnú kozmetiku – mydlá, šampóny, saponáty a pod. Výrobky predávam cez internet výhradne len občanom. Do konca mája 2021 mám dodávky pre občanov nasledovne: do Rakúska  som dodal výrobky za 9 000 EUR, do Čiech za 1 000 EUR a do Poľska za 5 000 EUR. Ani v jednom štáte som neprekročil limit určený členským štátom (napr. limit pre Rakúsko: 35 000 eur) a preto som nebol povinný sa v nich registrovať k DPH. Vyhnem sa registrácii v uvedených štátoch aj po 01.07.2021, ak neprekročím nový limit 10 000 EUR v  členskom štáte?

Odpoveď:

Nie. Keďže súčet hodnoty dodaných tovarov do Čiech, Rakúska a Poľska dosiahol už v máji 2021 limit 15 000 €, t.j.  presiahol sumu 10 000 EUR v kalendárnom roku, výrobcovi vzniká po 01.07.2021 pred prvou dodávkou tovaru občanovi do príslušného členského štátu  povinnosť registrácie k DPH v danom členskom štáte.

Avšak výrobca sa môže vyhnúť registrácii v iných členských štátoch a to tak, že bude uplatňovať na takéto dodania po 01.07.2021 osobitnú úpravu dane OSS.

 

Otázka č. 2: Dodávateľ služieb

Akciová spoločnosť, okrem iných podnikateľských aktivít tvorí aplikácie hier do iPhonu, ktoré dodáva občanom z Maďarska, Čiech a Poľska. Spoločnosť sa musela zaregistrovať k osobitnej úprave MOSS už v roku 2020, preto daň, ktorá sa vzťahuje na dodanie elektronických služieb vyššie uvedeným zákazníkom, vykazuje v daňovom priznaní k MOSS-u. V auguste 2021 prenajme automobil na 2 mesiace občanovi z Poľska a  z tejto služby musí odviesť poľskú DPH. Má spoločnosť povinnosť zaregistrovať sa pre účely DPH v Poľsku?

Odpoveď:

Nie. Keďže spoločnosť už má povolené používanie osobitnej úpravy dane MOSS a keďže po 01.07.2021 sa MOSS transformuje na osobitnú úpravu dane OSS, v daňovom priznaní k OSS bude povinná vykazovať nielen daň pripadajúcu na dodané elektronické služby, ale aj daň pripadajúcu na poskytnutú službu prenájmu dopravného prostriedku, t.j. už sa nemusí registrovať k DPH v Poľsku.