Úvod > DPH > OSS - Osobitná úprava uplatňovania dane > Registrácia pre uplatňovanie OSS

Registrácia pre uplatňovanie OSS

Tuzemský poskytovateľ služieb, tuzemský dodávateľ tovaru na diaľku a tuzemský prevádzkovateľ elektronického rozhrania (ďalej len „daňový subjekt“), na ktorých sa vzťahuje OSS, sa musia zaregistrovať k osobitnej úprave dane OSS v tuzemsku, keďže nemajú možnosť vybrať si členský štát “identifikácie“ iný, ako členský štát, v ktorom sú usadení.    To znamená, že keď má daňový subjekt sídlo, miesto podnikania  alebo bydlisko v Slovenskej republike, jeho členským štátom identifikácie – registrácie k osobitnej úprave dane OSS je Slovensko.

(Poznámka: Právnická osoba má sídlo zapísané v Obchodnom registri, fyzická osoba má miesto podnikania zapísané v  Obchodnom registri alebo Živnostenskom registri, bydlisko má zapísané v Registri obyvateľov)

Daňový subjekt sa môže registrovať k osobitnej úprave dane OSS od 01.04.2021 do 10.06. 2021, aby mohol OSS uplatňovať  na poskytnuté vybrané služby a dodaný tovar na diaľku po 01.07.2021.

Ak sa daňový subjekt rozhodne pre uplatňovanie osobitnej úpravy dane OSS, prihlási sa na internetovej stránke finančnej správy (www.financnasprava.sk) do svojej Osobnej internetovej zóny (cez  ID a heslo alebo prostredníctvom eID alebo KEP-om), kde v časti Katalóg formulárov/Správa daní/Daň z pridanej hodnoty vyhľadá, vyplní a podá (odošle) elektronický formulár  “Žiadosť o registráciu pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre Úniu, oznámenie zmeny údajov“ – označený skratkou REGOSS_EU (podrobnejšie uvedené v Prílohe: "Postup podania žiadosti o registráciu pre OSS a IOSS")

 

FAQ

 

Príklad č. 1: Účinnosť registrácie

Som obchodník a predávam tovar, ktorý zasielam občanom do  Čiech a Maďarska. Ak sa rozhodnem pre využívanie OSS a podám registráciu 15.04.2021, môžem OSS využívať od 01.05.2021?

Odpoveď: 

Nie. Aj keď sa žiadosť o registráciu k OSS podá 15.04.2021, OSS sa bude sa vzťahovať až na dodaný tovar po 30.06.2021.

 

Príklad č. 2: Členský štát registrácie - identifikácie

Som slovenský platiteľ DPH a predávam hračky, pričom hračky zasielam nielen zo slovenského skladu, ale aj zo skladu na území Poľska, a to slovenským, maďarským, českým a poľským občanom. Mám podať žiadosť o registráciu k OSS na Slovensku a aj v Poľsku?

Odpoveď:

Nie. Keďže slovenský platiteľ je usadený v tuzemsku, jeho členským štátom identifikácie – registrácie k osobitnej úprave dane OSS je len Slovensko. Aj keď má sklad na území Poľska, z ktorého dodáva tovar občanom v rámci EÚ, nemôže si zvoliť Poľsko ako ďalší štát identifikácie.

 

Otázka č. 3: Ako sa registrovať a aký registračný formulár použiť pre registráciu k OSS

Som slovenský podnikateľ a dodávam tovar na diaľku a poskytujem softvér, najmä  občanom Čiech a Maďarska. Chcem od 01.07.2021 uplatňovať na tieto moje dodania osobitnú úpravu dane OSS. Ako sa mám zaregistrovať a ktorý formulár mám vyplniť?

Odpoveď: 

Ak sa tuzemský dodávateľ tovaru na diaľku a dodávateľ elektronických služieb v jednej osobe rozhodne pre uplatňovanie OSS, prihlási sa na internetovej stránke finančnej správy (www.financnasprava.sk) do svojej Osobnej internetovej zóny (cez  ID a heslo alebo prostredníctvom eID alebo KEP-om), kde v časti Katalóg formulárov/Správa daní/Daň z pridanej hodnoty vyhľadá, vyplní a podá (odošle) elektronický formulár “Žiadosť o registráciu pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre Úniu, oznámenie zmeny údajov (označený ako REGOSS_EU).

Poznámka: formulár REGOSS_EU pre registráciu k OSS, sa týka:  

- tuzemského poskytovateľa služieb, ktorý poskytuje služby nezdaniteľným osobám s miestom dodania určeným § 16 zákona o DPH v členskom štáte, v ktorom poskytovateľ nie je usadený,

- tuzemského dodávateľa tovaru na diaľku, ktorý dodáva tovar zákazníkom neidentifikovaným k DPH, do členských štátov, v ktorom dodávateľ nie je usadený,

-  tuzemského prevádzkovateľa elektronického komunikačného rozhrania, ktorý síce nie je priamym dodávateľom tovaru, ale vo svojej podstate uľahčuje dodávanie tovaru na diaľku „pôvodným“ dodávateľom, a z tohto dôvodu sa považuje za dodávateľa tovaru na diaľku, ak „pôvodný“ dodávateľ nie je usadený v EÚ;