Úvod > DPH > OSS - Osobitná úprava uplatňovania dane > Dodávky spadajúce pod osobitnú úpravu dane OSS

Dodávky spadajúce pod osobitnú úpravu dane OSS

Osobitná úprava dane OSS sa vzťahuje na:

1. predaj tovaru na diaľku - tzv. “zásielkový predaj“ alebo “on-line predaj“ alebo “internetový predaj“ tovaru, ktorý je dodávaný zákazníkom, ktorí nie sú identifikovaní  pre DPH, a to v rámci členských štátov EÚ – z jedného členského štátu do iných členských štátov, ak dodávateľ nie je usadený v členskom štáte zákazníka;

2. predaj tovaru prostredníctvom využitia elektronického komunikačného rozhrania, ako je elektronické trhovisko, elektronická platforma, elektronický portál alebo podobný elektronický prostriedok (ďalej len “elektronické rozhranie“), ktorý je dodávaný zákazníkom, ktorí nie sú identifikovaní k DPH, a to v rámci členských štátov EÚ – z jedného členského štátu do iných členských štátov a aj v rámci len jedného členského štátu, ak dodávateľom je osoba neusadená na území EÚ;

3. poskytovania služieb, ktoré majú miesto dodania určené § 16 zákona o DPH v EÚ, nezdaniteľným osobám z členských štátov, v ktorých poskytovateľ nie je usadený;

 

Poznámka: Vymedzenie služieb, ktoré patria do § 16 zákona o DPH nájdete v téme “Miesto dodania služieb“ zverejnené v sekcii FaQ/Praktické príklady/DPH/Miesto dodania služieb v článku “Určenie miesta dodania služieb podľa § 16

 

Osobitná úprava dane OSS sa nevzťahuje na:

- predaj tovaru na diaľku, ktorý je zákazníkovi z členského štátu EÚ zaslaný priamo z tretích krajín (z územia mimo EÚ). Na takéto dodania sa bude vzťahovať iná osobitná úprava dane – Import One Stop Shop (IOSS) za predpokladu, že zásielka pre zákazníka nepresiahne hodnotu 150 €

-  predaj tovaru osobám identifikovaným k DPH

- predaj tovaru, pri ktorom sa používa osobitná úprava dane podľa § 66 zákona o DPH, napr. predaj použitého tovaru, pri ktorom sa uplatňuje zdaňovanie “prirážky“ alebo “marže“

-  predaj nového dopravného prostriedku (motorové vozidlo, plavidlo a lietadlo – vymedzené v § 11 ods.11 a 12 zákona o DPH)

-  predaj tovaru s jeho inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet 

-  služby dodávané zdaniteľným osobám a nezdaniteľným osobám, pri ktorých miesto dodania je v členskom štáte usadenia poskytovateľa, alebo miesto dodania je určené podľa § 15 zákona o DPH 

 

Poznámka: Viac informácií k predaju použitého tovaru nájdete v téme “Osobitná úprava uplatňovania dane pre vybrané druhy tovarov“ a k predaju nového dopravného prostriedku  nájdete v téme “Kúpa a predaj nového automobilu“, ktoré sú zverejnené v sekcii FaQ/Praktické príklady/DPH

 

FAQ

Otázka č. 1 - Použitie osobitnej úpravy dane OSS pri službách podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH
Sme slovenská s.r.o. a zaoberáme sa opravou chalúp na kysuckých kopaniciach, pričom niektoré z nich sú na slovenskej a iné sú už na českej strane hranice. Nie je nám jasné, či môžeme po 01.07.2021 uplatňovať OSS, ak chalupa je v Čechách, ale zákazník je náš občan a opačne?
Odpoveď
V prípade opravy chalupy na slovenskej strane hranice - v tuzemsku, bez ohľadu na to, či zákazníkom je slovenský alebo zahraničný občan, miesto dodania podľa § 16 ods.1 zákona o DPH je na Slovensku. Keďže dodávateľ  je osoba usadená na Slovensku, t.j. v tom istom členskom štáte, kde je aj miesto dodania služby podľa § 16 zákona o DPH, na takéto poskytnutie služby sa nemôže uplatňovať osobitná úprava dane OSS.
V prípade opravy chalupy na českej strane hranice – v ČR, bez ohľadu na to, či zákazníkom je slovenský alebo zahraničný občan, miesto dodania je v Českej republike, a keďže slovenský dodávateľ nie je usadený v členskom štáte, kde je miesto dodania, môže využiť na takéto poskytnutie služby osobitnú úpravu dane OSS.

Otázka č. 2 - Použitie osobitnej úpravy dane OSS pri dodaní tovaru na diaľku na území EÚ
Som platiteľom DPH a predávam športové odevy cez moju webovú stránku, pričom tovar zasielam zo skladu v SR nielen slovenským občanom, ale aj občanom z Maďarska, Česka a Poľska. Keď sa zaregistrujem pre OSS, môžem uplatňovať OSS na všetky moje dodávky?
Odpoveď
Nie. Ak slovenský platiteľ dodá tovar slovenskému občanovi, t.j. v rámci jedného členského štátu, nemôže na tieto dodania  tovarov uplatňovať osobitnú úpravu dane OSS.
V prípade dodania tovaru občanom z Maďarska, Rakúska, Česka a Poľska je miesto dodania tovaru v príslušných členských štátoch. Keďže tuzemský platiteľ nie je usadený v týchto  členských  štátoch  zákazníkov, môže na tieto dodania uplatňovať osobitnú úpravu dane OSS.

Príklad č. 3 - Dodávka tovaru na diaľku v rámci EÚ a služieb nezdaniteľným osobám
Slovenská s.r.o. prenajala auto na 6 mesiacov českému občanovi.  Zároveň dodáva tovar, ktorý po objednaní cez webovú stránku zasiela občanom do Maďarska, Česka a Poľska. Môže použiť OSS na poskytnutú službu a aj na dodávky tovaru?
Odpoveď
Áno. Slovenský poskytovateľ služby a dodávateľ tovaru na diaľku (v jednej osobe) môže uplatňovať na tieto uvedené dodania osobitnú úpravu dane OSS.

Príklad č. 4 - Predaj použitého tovaru na diaľku v rámci EÚ
Som živnostník, platiteľ DPH, a zaoberám sa predajom použitých mobilných telefónov. Pri predaji používam osobitný režim zdanenia použitého tovaru (podľa § 66 zákona o DPH). Prijal som objednávku od občanov z Rakúska a Maďarska. Môžem sa z dôvodu týchto dodávok zaregistrovať pre uplatňovanie osobitnej úpravy dane OSS?
Odpoveď
Nie. Ak slovenský živnostník – platiteľ dane predáva tovar, pri ktorom uplatňuje osobitnú úpravu  zdaňovania prirážky podľa § 66 zákona o DPH,  občanom z iných členských štátov, nemôže na dodanie uplatňovať osobitnú úpravu dane OSS (napriek tomu, že použité mobilné telefóny budú ním prepravené do iných členských štátov).

Príklad č. 5 - Predaj tovaru spolu s jeho montážou
Som živnostník, platiteľ DPH, a zaoberám sa predajom a montážou plastových okien. Prijal som objednávku od občanov z Rumunska, aby som im do Rumunska dodal okná a osadil ich. Môžem sa z dôvodu tejto dodávky zaregistrovať pre uplatňovanie osobitnej úpravy dane OSS?
Odpoveď:
Nie. Na predaj tovaru s jeho inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet sa uplatňovanie osobitnej úpravy dane OSS nevzťahuje.

Príklad č. 6 - Predaj nového dopravného prostriedku
Platiteľ DPH predáva nové auto občanovi z Maďarska. Od 01.07.2021 platia nové pravidlá pre predaj tovaru občanom z EÚ. Týka sa zmena aj takéhoto predaja?
Odpoveď
Nie. Ak slovenský predajca áut predá nový dopravný prostriedok občanovi z Maďarska, napriek tomu, že auto bude evidované v Maďarsku, na toto dodanie sa osobitná úprava OSS nevzťahuje.

Príklad č. 7 - Uplatňovanie sadzby dane 
Slovenská spoločnosť sa zaregistrovala do osobitnej úpravy OSS podľa § 68b zákona o DPH, pretože presiahla obrat 10 000 eur z dodania tovaru nezdaniteľným osobám do iných členských štátov EÚ. Má následne povinnosť vystavovať faktúry k týmto dodaniam so sadzbou dane platnou v príslušnom štáte EÚ? Napr. faktúra za tovar vystavená do Maďarska pre občana (nezdaniteľnú osobu), bude vystavená so sadzbou dane platnou v Maďarsku?
Odpoveď
Áno. Ak  sa slovenská spoločnosť zaregistrovala na uplatňovanie úpravy OSS, potom vo fakturácii uplatní sadzbu DPH platnú v daných členských štátoch. Viac informácií o sadzbách dane v členských štátoch EÚ nájdete v informačnom materiáli na portáli finančnej správy v časti Aktuálne: dane a clá/Dane/DPH/Informácia o používaných sadzbách DPH v členských štátoch EÚ.