Úvod > DPH > Sadzba dane > Znížená sadzba dane

Znížená sadzba dane

Otázka č. 1 - Zábrus do okuliarového rámu
Aká sadzba dane sa uplatní v prípade vykonania zábrusu do konkrétneho okuliarového rámu pri dodaní šošoviek?
Odpoveď
Ak je potrebné okuliarové šošovky upraviť na špeciálnom prístroji,  vykonať zábrus do konkrétneho okuliarového rámu, ide pri dodaní šošoviek o jeden zdaniteľný obchod, ktorým je dodanie tovaru, t.j. v uvedenom prípade ide o  dodanie šošoviek, ktoré podlieha zníženej 10 % sadzbe dani, pričom do základu dane vstupuje aj hodnota zábrusu.

Otázka č. 2 – Uplatnenie sadzby dane na chlieb ako prílohy k jedlu
Ak je chlieb predávaný samostatne ako príloha k jedlu v bufetoch alebo v stánkovom predaji, podlieha zníženej sadzbe dane?
Odpoveď
Na predaj porcií chleba sa uplatňuje znížená sadzba DPH za predpokladu, že ide o porcie „čerstvého chleba“ podľa § 2 písm. c) a i) vyhlášky 24/2014 Z. z. Za čerstvý chlieb možno podľa vyhlášky považovať  aj porcie čerstvého chleba, ktoré sú dané do predaja v bufetoch ako príloha k jedlu a účtované zvlášť a súčasne, ak je reálny a odôvodnený predpoklad, že bude ponúknutý spotrebiteľovi najneskôr do 24 hodín po upečení.

Otázka č. 3 – Uplatnenie sadzby dane na surové kravské mlieko
Podlieha surové kravské mlieko zníženej sadzbe dane?
Odpoveď
Áno, surové kravské mlieko podlieha 10 % zníženej sadzbe dane.

Otázka č. 4 – Uplatnenie sadzby dane na zreté mäso z hovädzích zvierat
Akej sadzbe dane podlieha zreté mäso z hovädzích zvierat?
Odpoveď
Pri predaji zretého mäsa z hovädzích zvierat sa uplatní znížená sadzba dane 10 %, nakoľko zreté mäso je možné charakterizovať ako „čerstvé mäso“ (teda nie obarené, varené, pečené, údené, sušené alebo inak upravené), avšak za predpokladu, že ostáva vhodné na ľudskú konzumáciu.

Otázka č. 5 – Uplatnenie sadzby dane na plôdika vačkového
Akej sadzbe dane podlieha predaj plôdika vačkového?
Odpoveď
Pr predaji plôdika vačkového sa uplatní znížená sadzba dane 10 %.

Otázka č. 6 – Vysvetlenie pojmu „sviňa domáca“ pre účely uplatnenia zníženej sadzby dane
Ako chápať pojem „sviňa domáca“ pre účely uplatnenia zníženej sadzby dane 10 %?
Odpoveď
Tento pojem nie je termínom určujúcim geografické členenie narodenia, chovu a následnej porážky zvieraťa. Nepatrí sem napríklad diviak lesný žijúci vo voľnej prírode.

Otázka č. 7 - Ubytovacie služby vrátane recepčných a upratovacích služieb
S.r.o. – platiteľ DPH vlastní penzión. Súčasťou poskytnutých ubytovacích služieb sú aj recepčné a upratovacie služby. Aká sadzba dane sa uplatní pri fakturácii ubytovacích služieb vrátane recepčných a upratovacích služieb?
Odpoveď
Pri fakturácii ubytovacích služieb, ktorých súčasťou sú aj recepčné a upratovacie služby uplatní platiteľ DPH 10 % sadzbu dane.

Otázka č. 8 - Ubytovacie služby a poplatok za parkovanie, vstup do bazéna alebo fitnesscentra
Sme platiteľ DPH a poskytujeme ubytovacie služby v našom liečebnom zariadení. Akú sadzbu dane máme uplatniť  pri ubytovaní? Jedná sa o ubytovanie, v ktorom je zahrnutý aj poplatok za parkovanie a vstup do bazéna alebo fitnesscentra.  
Odpoveď
Ak je poplatok za parkovanie ako aj poplatok za vstup do bazéna alebo fitnesscentra zahrnutý do ceny ubytovacej služby, ktorá podlieha zníženej sadzbe dane, potom sa pri fakturácii ubytovacej služby vrátane poplatkov uplatní sadzba dane 10 %.

Otázka č. 9 - Ubytovacie služby a plná penzia
Hotel – platiteľ DPH poskytuje balík služieb, ktorý zahŕňa ubytovanie s plnou penziou. Aká sadzba dane sa uplatní pri fakturácii ubytovacej služby?
Odpoveď
Pri fakturácii ubytovania, popri ktorom sa poskytuje plná penzia sa základ dane rozdelí tak, že pri ubytovaní sa uplatní znížená sadzba dane  a pri poskytnutí plnej penzie sa uplatní základná sadzba dane (ide o samostatne poskytnuté služby).

Otázka č. 10 – Uplatnenie sadzby dane na poplatok za prístelok
Sme ubytovacie zariadenie (platiteľ dane) a poskytujeme prístelky za poplatok. Podlieha tento poplatok základnej sadzbe dane alebo zníženej sadzbe dane?
Odpoveď
Poskytnutie prístelku je službou súvisiacou  s ubytovacou službou, a preto táto služba podlieha  zníženej 10 % sadzbe dane.

Otázka č. 11 – Uplatnenie sadzby dane na poplatok za poskytnutie posteľnej bielizne
Turistická ubytovňa (platiteľ dane) poskytuje posteľnú bielizeň za poplatok. Podlieha tento poplatok základnej sadzbe dane alebo zníženej sadzbe dane?
Odpoveď
Ide o službu súvisiacu s ubytovacou službou a preto poplatok podlieha  zníženej 10 % sadzbe dane.

Otázka č. 12 – Uplatnenie sadzby dane na poplatok za neskorý „checkout“
Hotelové zariadenie (platiteľ dane) za neskorý „checkout“ vyberá poplatok. Podlieha tento poplatok základnej sadzbe dane alebo zníženej sadzbe dane?
Odpoveď
Ide o službu súvisiacu s ubytovacou službou a preto poplatok podlieha  zníženej 10 % sadzbe dane.

Otázka č. 13  - Prepravné a balné pri predaji kníh
Sme e-shop – platiteľ DPH a predávame knihy s 10 % sadzbou dane. Odosielame knihy aj formou dobierky, kedy je kupujúcemu fakturované  aj doručenie dobierkou. Má e-shop postupovať  podľa § 22 ods. 2 zákona o DPH a zahrnúť cenu prepravy a balného do základu dane a zdaniť celú dodávku 10 % sadzbou dane?
Odpoveď
Áno. Podľa § 22 ods. 2 zákona o DPH bude hodnota balného a prepravných služieb  vchádzať do základu dane pri fakturovaní tovaru, ktorý podlieha 10 % sadzbe dane, t.j. na prepravu a balné sa uplatní sadzba dane 10 %.