Úvod > DPH > Sadzba dane > Základná sadzba dane

Základná sadzba dane

Otázka č. 1 - Predaj dioptrických okuliarov
S.r.o. – platiteľ DPH podniká v oblasti očnej optiky. Akú sadzbu dane má uplatniť pri predaji dioprických okuliarov, ktoré sú zhotovované individuálne formou zákazky?
Odpoveď
V prípade predaja rámov a šošoviek, za predpokladu, že na vystavených dokladoch je vyčíslená osobitne cena za šošovky a osobitne cena za rám, dodanie šošoviek podlieha zníženej sadzbe dane 10 % zo základu dane a dodanie rámov 20 % základnej sadzbe dane. Z hľadiska sadzieb dane pôjde teda o dve transakcie, i keď v podstate pôjde o jednu dodávku tovaru.

Otázka č. 2 - Ubytovanie s polpenziou
Hotel – platiteľ DPH poskytuje balík služieb, ktorý zahŕňa ubytovanie s polpenziou. Aká sadzba dane sa uplatní pri fakturácii ubytovacej služby?
Odpoveď
Pri fakturácii ubytovania, popri ktorom sa poskytuje polpenzia sa základ dane rozdelí tak, že pri ubytovaní sa uplatní znížená sadzba dane  a pri poskytnutí polpenzie sa uplatní základná sadzba dane (ide o samostatne poskytnuté služby).

Otázka č.  3 – Uplatnenie sadzby dane na smotanu
Zaujíma ma, či na smotanu, ktorá patrí do číselného kódu 0401 SCS sa uplatňuje 20 % alebo 10 %, sadzba dane?
Odpoveď
10% sadzba DPH sa okrem iného vzťahuje na nasledujúcu položku spoločného colného sadzobníka:
ex 0401 – mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá – len mlieko
To znamená, že napriek tomu, že smotana patrí do číselného kódu 0401 spoločného colného sadzobníka, uplatňuje sa na ňu 20 % sadzba DPH. Znížená 10% sadzba DPH sa v rámci spomínaného číselného kódu SCS týka len mlieka.

Otázka č. 4 – Uplatnenie sadzby dane na pražené maslo GHEE
V našich potravinách (platiteľ dane) predávame pražené maslo GHEE s 10 % sadzbou dane. Postupujeme správne?
Odpoveď
Nie, na pražené maslo GHEE sa uplatňuje základná sadzba dane (t.j. 20 %), pojem „maslo“ v podpoložke 0405 10  SCS neznamená dehydratované maslo ani „ghee“.

Otázka č. 5 – Uplatnenie sadzby dane na párky a klobásy
Akú sadzbu dane mám uplatniť na mäsové výrobky, akými sú párky a klobásy?
Odpoveď
Párky, klobásy a ďalšie mäsové výrobky podliehajú 20 % sadzbe dane.

Otázka č. 6 – Uplatnenie sadzby dane na bezlaktózové mlieko
Máme predajňu potravín (platiteľ dane) v ktorej predávame bezlaktózové mlieko s 20 % sadzbou dane. Postupujeme správne?
Odpoveď
Áno, na bezlaktózové mlieko sa uplatňuje základná sadzba dane (t.j. 20 %).

Otázka č. 7 – Uplatnenie sadzby dane na poplatok za parkovanie a práčovňu
Prevádzkujeme rekreačný kemp a vyberáme samostatne poplatok za parkovanie automobilu a za práčovňu. Podliehajú tieto poplatky základnej sadzbe dane alebo zníženej sadzbe dane?
Odpoveď
Poplatok za parkovanie automobilu a za práčovňu podlieha základnej sadzbe dane 20 %.

Otázka č. 8 – Uplatnenie sadzby dane na poplatok za psa
Penzión (platiteľ dane) od ubytovaných hostí, ktorí majú so sebou psa, vyberá poplatok za psa. Podlieha tento poplatok základnej sadzbe dane alebo zníženej sadzbe dane?
Odpoveď
Tento poplatok za psa podlieha základnej sadzbe dane 20 %.

Otázka č.  9 - Náležitosti faktúry
Obchodná spoločnosť, ktorá obchoduje s poľnohospodárskymi plodinami (platiteľ dane) dodáva pšenicu poľnohospodárskemu družstvu (platiteľovi dane). Čo je dodávateľ povinný uviesť na faktúre o dodaní pšenice? Má spoločnosť povinnosť na faktúre uviesť aj sadzbu dane?
Odpoveď
Dodávateľ – obchodná spoločnosť uvádza na faktúre  o dodaní pšenice okrem iných náležitostí uvedených v § 74 ods. 1 zákona o DPH aj slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Sadzbu dane na faktúre nie je povinná uviesť.

Otázka č. 10 - Uvádzanie sadzby dane na faktúre
Slovenskej s.r.o. - platiteľovi DPH prišla faktúra tiež od platiteľa DPH,  na ktorej sú fakturované stavebné práce, ktoré patria do sekcie F Klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA) s uplatnením prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH, t.j. bez DPH. Je dodávateľ povinný uviesť na faktúre k tejto položke aj sadzbu dane? Ak áno, akú? 20 % alebo 0 %?
Odpoveď
Pri prenose daňovej povinnosti dodávateľ nie je povinný uvádzať na faktúre sadzbu dane, nakoľko dodávateľ žiadnu sadzbu dane neuplatňuje. Na faktúre je nesprávne uvádzať aj nulovú sadzbe dane, nakoľko zákon o DPH nulovú sadzbu dane nepozná. Pri prenose daňovej povinnosti je správnu sadzbu dane povinný uplatniť príjemca plnenia. Za uplatnenie správnej sadzby dane 20 % je teda zodpovedný príjemca, ktorý má daň priznať a riadne ju zaplatiť.