Úvod > DPH > Sadzba dane > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 1- Uplatňovanie zníženej sadzby dane v gastrosektore po 31.3.2023 
Podnikáme v gastrosektore, kde sme od 1.1.2023 do do 31.3.2023 uplatňovali zníženú sadzba DPH 10 %. Akú sadzbu dane máme uplatňovať od 1.4.2023?
Odpoveď
Na základe zákona č. 9/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa s účinnosťou od 1.4.2023 naďalej pri týchto službách uplatňuje znížená sadzba dane 10 %.
K aplikácii zníženej sadzby 10 % na reštauračné a stravovacie služby vydalo FR SR  Metodické usmernenie k uplatňovaniu zníženej sadzby dane v zmysle novely zákona o DPH účinnej od 1.4.2023 na určité služby v oblasti športu a gastrosektora, ktoré je zverejnené na portáli finančnej správy (www.financnasprava.sk) v sekcii Odborná verejnosť/Metodické usmernenia/podoblasť Nepriame dane.

Otázka č.  2 – Uplatňovanie zníženej sadzby dane v reštauráciách a pohostinstvách 
Znížená sadzba dane 10 % sa bude uplatňovať výlučne len na reštaurácie (na podávanie jedál) alebo aj na pohostinstvá, kde sa väčšinou podávajú len nápoje (alkoholické aj nealkoholické)? 
Odpoveď 
Znížená sadzba dane sa bude uplatňovať pri samotnom podávaní jedál a tiež aj pri samotnom podávaní nápojov (alkoholických aj nealkoholických), vrátane ich rôznych kombinácií (bez rozdielu, či budú dodané v kaviarni, v reštaurácii, v motoreste, v závodnej jedálni, v bufete, v bare, vo vinárni, v pivárni, v cukrárni, atď..) za podmienky, že ich dodanie bude sprevádzané dostatočne podpornými službami umožňujúcimi okamžitú spotrebu takýchto jedál alebo nápojov. Poskytovanie jedla alebo nápojov alebo obidvoch predstavuje len časť celku, v ktorom prevládajú služby.
Ak by však napr. zákazník kúpil v reštaurácii jedlo, ktoré by si požadoval zabaliť a zobral by si ho so sebou, (bez poskytnutia podporných služieb), potom by išlo o predaj tovaru, pri ktorom by sa uplatnila základná sadzba dane 20 % DPH.