Úvod > DPH > Sadzba dane > Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

Základná sadzba dane na tovary a služby je 20 % zo základu dane.

Podľa § 27 ods. 2 zákona o DPH znížená sadzba dane 10 % zo základu dane sa uplatňuje na:
a) tovary uvedené v prílohe č. 7 zákona o DPH a služby uvedené v prílohe č. 7a zákona o DPH,
b) tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky (§ 3 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) dodáva registrovaný sociálny podnik (§ 5 ods. 2 (zákona č. 112/2018 Z. z.), ktorý 100 % svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa.

Podľa § 27 ods. 3 zákona o DPH  znížená sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 5 % zo základu dane sa uplatňuje na:
a) dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba alebo časť stavby stojí, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania v rámci sociálnej politiky štátu a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem dodania nebytových priestorov,
b) obnovu a prestavbu stavby alebo časti stavby vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem obnovy a prestavby stavieb vrátane stavebných a montážnych prác, ktoré sa vzťahujú na nebytové priestory.

Viac informácií k  problematike zníženej sadzby dane nájdete na portáli Finančnej správy SR:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/2016.02.02_DPH_vybran_potravin.pdf

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/2016.02.03_zniz_DPH_potraviny.pdf

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/2016.03.09_faq_zniz_dph.pdf

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/2015.12.10_zniz_DPH_chlieb.pdf

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/2023/2023.02.13_003_DPH_2023_MU.pdf

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Nepriame_dane/2022/2022.07.08_002_DPH_2022_I_najom_byv.pdf

 

2022.12.30_13_DPH_2022_IM.pdf (financnasprava.sk)2022.12.30_13_DPH_2022_IM.pdf (financnasprava.sk)

Informácia k zákonu č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií – článok XI, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (financnasprava.sk)

2024.01.03_001_DPH_2024_IM.pdf (financnasprava.sk)2024.01.03_001_DPH_2024_IM.pdf (financnasprava.sk)