Úvod > Daň z motorových vozidiel > Sadzba dane z MV > Uplatnenie zníženia ročnej sadzby dane u vozidla v rámci kombinovanej dopravy

Uplatnenie zníženia ročnej sadzby dane u vozidla v rámci kombinovanej dopravy

 
Kombinovaná doprava
 
Za vozidlo, ktoré sa použilo v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy  najmenej 60-krát, upravená ročná sadzba dane  v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla sa  následne zníži ešte o 50 %.
 
FAQ
 
Príklad č. 1 - úprava ročnej sadzby dane pri kombinovanej doprave
Ako sa upraví v daňovom priznaní za rok 2015 ročná sadzba dane u vozidla s dátumom prvej evidencie 30.12.2014,  ktoré sa v zdaňovacom období r. 2015 použilo v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60-krát?
Odpoveď
Úpravu ročnej sadzby dane vykoná daňovník v podávanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2015. Ročná sadzba dane sa zníži o 25% z dôvodu, že počas zdaňovacieho obdobia sa vozidlo radí do rozpätia prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc dátumom prvej evidencie vozidla. Následne upravená ročná sadzba dane (znížená o 25%) sa upraví ďalším znížením o 50% pre vozidlo používané v rámci kombinovanej dopravy (pre kombinovanú dopravu musia byť splnené zákonné podmienky).