Úvod > Daň z motorových vozidiel > Sadzba dane z MV > Uplatnenie zníženia ročnej sadzby dane u vozidla v rámci kombinovanej dopravy

Uplatnenie zníženia ročnej sadzby dane u vozidla v rámci kombinovanej dopravy

Za vozidlo, ktoré sa použilo v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60-krát, upravená ročná sadzba dane v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla sa následne zníži ešte o 50 %.
 
 
Príklad č. 1 - úprava ročnej sadzby dane pri kombinovanej doprave - vozidlo kategórie M2
Ako sa upraví v daňovom priznaní za rok 2023 ročná sadzba dane u vozidla s dátumom prvej evidencie 30.12.2021,  ktoré sa v zdaňovacom období r. 2023 použilo v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60-krát?
Odpoveď
Úpravu ročnej sadzby dane vykoná daňovník v podávanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2023. Ročná sadzba dane sa zníži o 50% z dôvodu, že počas zdaňovacieho obdobia sa vozidlo radí do rozpätia prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc dátumom prvej evidencie vozidla. Následne upravená ročná sadzba dane (znížená o 50%) sa upraví ďalším znížením o 50% pre vozidlo používané v rámci kombinovanej dopravy (pre kombinovanú dopravu musia byť splnené zákonné podmienky).
 
 
Príklad č. 2 - kombinovaná doprava
Je možno považovať za kombinovanú dopravu aj tú, ktorú podnikateľ vykonáva v zahraniční a potvrdenia intermodálnym bodom sú zo zahraničia? 
Odpoveď
Ak je naplnený predmet dane z motorových vozidiel (vozidlo sa používa na podnikanie a je evidované v SR) je možné považovať za kombinovanú dopravu aj tú dopravu, ktorá sa vykonáva mimo územia SR, pretože zákon č. 361/2014 Z. z. neviaže používanie vozidla v rámci kombinovanej dopravy len na územie SR.