Úvod > Daň z motorových vozidiel > Sadzba dane z MV > Ročná sadzba dane a jej zvýšenie alebo zníženie pri vozidlách kategórie M2, M3 a N3

Ročná sadzba dane a jej zvýšenie alebo zníženie pri vozidlách kategórie M2, M3 a N3

Ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 a prílohe č. 1a sa upravuje vo vzťahu k úžitkovému vozidlu  kategórie M2, M3 a N3 používanému na podnikanie, a to v závislosti od mesiaca, v ktorom bolo vozidlo evidované (od dátumu prvej evidencie vozidla – napr. údaj o prvej evidencii vozidla je uvedený v riadku B osvedčenia o evidencii časť II).

To znamená, že zníženie alebo zvýšenie ročných sadzieb dane je odstupňované v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla (vrátane tohto mesiaca) nasledovne:
•  počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa ročná sadzba uvedená v prílohe č. 1 a v prílohe č. 1a  dane zníži o 50 %
•  počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 a v prílohe č. 1a zníži o 40 %
•  počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 a v prílohe č. 1a  zníži o 30 %
•  po uplynutí predchádzajúcich 108 (3x36) kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 a v prílohe č. 1a počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov zníži o 20%
•  po uplynutí 144 (108+36) kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 a v prílohe č. 1a počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov zníži o 10%
•  Po uplynutí 156 (144+12) kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 a v prílohe č. 1a
 
Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidlo kategórie O4 sa zníži o 60%.  
 
Otázka  č. 1 -  Určenie ročnej sadzby dane u vozidla kategórie N3
Ako sa upraví ročná sadzba dane pre vozidlo kategórie N3 s dátumom prvej evidencie 30.12.2021 pri  podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2023?
Odpoveď
Úpravu ročnej sadzby dane vykoná daňovník v podávanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2023. Vzhľadom na to, že počas celého zdaňovacieho obdobia sa vozidlo radí do rozpätia prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc dátumom prvej evidencie vozidla, ročná sadzba dane sa zníži o 50%.
 
 
Otázka  č. 2 -  Určenie ročnej sadzby dane u vozidla kategórie M2
Ako sa upraví ročná sadzba dane pre vozidlo kategórie M2 s dátumom prvej evidencie 01.07.2013 pri  podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2023?
Odpoveď
Úpravu ročnej sadzby dane vykoná daňovník v podávanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2023. Vzhľadom na to, že počas celého zdaňovacieho obdobia sa vozidlo radí do rozpätia viac ako 108 kalendárnych mesiacov počnúc dátumom prvej evidencie vozidla, ročná sadzba dane sa zníži o 20%.