Úvod > Daň z motorových vozidiel > Sadzba dane z MV > Úprava ročnej sadzby dane v prípade hybridného vozidla, vozidla kategórie L, M a N s pohonom na zemný plyn a na vodíkový pohon

Úprava ročnej sadzby dane v prípade hybridného vozidla, vozidla kategórie L, M a N s pohonom na zemný plyn a na vodíkový pohon

Ročná sadza dane pre
•   hybridného motorového vozidla,
•   motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG)  a
•   motorového vozidla na vodíkový pohon
sa v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla následne zníži ešte o 50 %.
 
 
Otázka - úprava ročnej sadzby dane pre hybridné vozidlo - vozidlo kategórie M1
Ako sa upraví ročná sadzba dane pre hybridné motorové vozidlo s dátumom prvej evidencie 30.12.2018 v daňovom priznaní za rok 2020?
Odpoveď
Úpravu ročnej sadzby dane uplatní daňovník v podávanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2020. Vzhľadom na to, že počas zdaňovacieho obdobia sa vozidlo radí do rozpätia prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc dátumom prvej evidencie vozidla, ročná sadzba dane sa zníži o 25% a následne sa upraví znížením o 50% pre hybridné motorové vozidlo.