Úvod > Daň z motorových vozidiel > Sadzba dane z MV > Úprava ročnej sadzby dane v prípade hybridného vozidla, vozidla kategórie L, M a N s pohonom na zemný plyn a na vodíkový pohon

Úprava ročnej sadzby dane v prípade hybridného vozidla, vozidla kategórie L, M a N s pohonom na zemný plyn a na vodíkový pohon

 
V prípade:
 
•   hybridného motorového vozidla,
•   motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG)  a
•   motorového vozidla na vodíkový pohon
upravená ročná sadzba dane  v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla sa následne zníži ešte o 50 %.
 
FAQ
 
Otázka - úprava ročnej sadzby dane pre hybridné elektrické vozidlo
Ako sa upraví ročná sadzba dane pre hybridné motorové vozidlo s dátumom prvej evidencie 30.12.2018 v daňovom priznaní za rok 2019?
Odpoveď
Úpravu ročnej sadzby dane uplatní daňovník v podávanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2015. Vzhľadom na to, že počas zdaňovacieho obdobia sa vozidlo radí do rozpätia prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc dátumom prvej evidencie vozidla, ročná sadzba dane sa zníži o 25% a následne sa upraví znížením o 50% pre hybridné motorové vozidlo.