Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti A.2. kontrolného výkazu > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti A.2. kontrolného výkazu - všeobecne

Údaje z vyhotovenej faktúry v časti A.2. kontrolného výkazu - všeobecne

Otázka č. 1 - Údaje v časti A.2. kontrolného výkazu
Čo sa uvádza v časti A.2.kontrolného výkazu?
Odpoveď
V časti A.2. kontrolného výkazu uvádza dodávateľ údaje z vyhotovenej faktúry k dodaniu tovarov  a služieb uvedených v § 69 ods. 12 písm. f) až j) zákona o DPH, pri ktorých je povinný platiť daň príjemca plnenia.
 
Otázka č. 2 – Uvádzanie mernej jednotky v kontrolnom výkaze
Platiteľ dodáva tovar patriaci do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka. Fakturuje tovar v  m2. Je nutné množstvo prepočítať na inú mernú jednotku (t, m, kg, ks)?
Odpoveď
Ak platiteľ používa mernú jednotku m2 alebo m3, uvedie len skratku „m“.
 
Otázka č. 3 – Uvádzanie množstva v kontrolnom výkaze
Ako zadávať do kontrolného výkazu množstvo v zmysle § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH, ak dodávateľ uvádza vo faktúre množstvo kusov vriec, v ktorých je tovar dodávaný?
Odpoveď
Množstvo predaného tovaru vykáže platiteľ dane v kontrolnom výkaze v niektorej z merných jednotiek, ktoré sa do kontrolného výkazu uvádzajú podľa vzoru kontrolného výkazu, t.j.: ks, kg, t, m. V kontrolnom výkaze je potrebné uviesť množstvo dodaného tovaru  (nie množstvo vriec dodaného tovaru) v ktorejkoľvek mernej jednotke uvedenej vo vzore kontrolného výkazu.