Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti A.2. kontrolného výkazu

Údaje z vyhotovenej faktúry v časti A.2. kontrolného výkazu