Prijatie tržby v hotovosti v zahraničí

Zákon o ERP upravuje podmienky používania ERP/VRP a od 1.4.2019, resp. od 1.7.2019 ORP na evidenciu tržieb na území Slovenskej republiky. Podnikateľ je povinný tržbu prijatú v hotovosti na území Slovenskej republiky evidovať v ERP/VRP bez zbytočného odkladu po jej prijatí.

FAQ

Otázka č. 1 - prijatie tržby slovenským  podnikateľom v zahraničí
Je  povinný tuzemský podnikateľ za predaj tovaru používať na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti na území ČR - ERP/VRP/ORP?
Odpoveď
Ak slovenský podnikateľ prijme platbu v hotovosti z predaja tovaru v zahraničí, nie je povinný prijatú hotovosť zaevidovať v ERP/VRP/ORP, nakoľko platba nie je prijatá na území SR. Zároveň vyššie uvedené platí aj v prípade úhrady faktúry v hotovosti prijatej v zahraničí.